top of page
"Eu-kontroll".jpg
EU-kontroll / Neurometerdiagnostikk

Ved hjelp av et elektrisk apparat (som benyttes på de fleste sykehus og helseinstitusjoner i Japan) måler man spenningsmotstanden i 24 akupunkturpunkter på hender og føtter. Dette forteller hvor i kroppen de største ubalansene sitter. Behandlingen kan således konsentreres dit.

Blir en ubalanse oppdaget og behandlet tidlig nok, kan man unngå å få symptomer og plager. Behandlingen foregår med akupunkturstener, sonterapi og øreakupunktur.

 

Etter at måling er foretatt og forklart, får klienten med seg utskrift av resultatet. Ved senere behandlinger kan derfor endringer vises "svart på hvitt". 

Pris: Kr 450,- pr. måling.

Bestill time

bottom of page