top of page

Behandlinger

*Materielltillegg

I tillegg kommer kr. 5,- pr. akupunkturstein og/eller annet materiellforbruk.

Avbestilling

Avbestilt time samme dag eller glemt time kr. 300,-

Hjemmebehandling

bottom of page