NADA-akupunktur

Dette er et stanardisert øreakupunkturprogram som er i bruk i mer en 40 land.

NADA-protokollen har kombinert vestlig og østlig medisin i utviklingen av sitt program. Det har blitt utviklet over lang tid gjennom kontrollerte studier. Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler programmet i behandling av rus- og psykiatripasienter.

Nada-akupunktur er bl.a. ved:

    • Avhengighet, både kjemisk avhengighet (nikotin, alkohol, medikamenter, narkotika, o.l.) og prossessavhengigheter som spillavhengihet, sexmisbruk og spiseforstyrrelser

    • Lettere psykiske plager, stress, utbrenthet, uro, søvnproblemer m.m.

Her kan du lese mere om NADA Norge og Stiftelsen Retretten