Krystallristing

Svimmel?

Har du vært hos legen med problemet uten at noe galt er funnet? Da kan det skyldes ørekrystaller i ulage. Krystallsyke kan være en viktig årsak til svimmelhet! Den er ufarlig, men ofte en plagsom sykdom som forårsaker svimmelhet i forbindelse med spesielle hodebevegelser. Årsaken til krystallsyke sitter i balanseorganet i det indre øret. Sykdommen går ofte over av seg selv, men prosessen kan fremskyndes ved hjelp av følgende behandling:

Krystallristing er en enkel behandling som kan gjøres manuelt og som ofte gir godt resultat. Behandlingen kommbineres gjerne med ørelys-behandling. I tillegg gis øvelser som klienten kan gjøre hjemme for å bidra til raskere virkning.

Se også:

Ørelysbehandling