Elektromagnetisk behandling

Elmedistraal-medtoden virker inn på dyptliggende vev.

ELMEDISTRAAL

Metoden virker direkte inn på blodårene og kan dermed påvirke og forbedre blodsirkulasjonen. Også muskelspenninger, idrettsskader, benbrudd og heling av sår er områder der Elmedistraal kan være effektiv og gi økt velvære.

Metoden er smertefri og uten bivirkninger.

Ved oppstart av behandling måles gjerne blodgjennomstrømning i føttene. Det vil kunne gi en bekreftelse på eventuelt dårlig sirkulasjon.