Tjenester

Tilfør kroppen det den trenger.

Siden alle mennesker er forskjellige, er det viktig å finne den enkeltes årsak til

ubalanser og plager. Deretter må det som belaster kroppen elimineres, samtidig

som vi sørger for å tilføre kroppen det den trenger.

Avansert teknologi

Ved hjelp av avansert teknisk utstyr identifiserer vi kundens belastninger og

lidelser. Vi kombinerer ulike behandlingsmetoder for å gjenopprette kroppens

egen balanse. Til dette har vi valgt å bruke apparater. Noen apparater bruker vi

til å kartlegge mangler og ubalanser, andre apparater bruker vi i behandlingen

av det vi har funnet ved hjelp av testene.