Priser

Gjeldende pr. 1.1.20.

Avbestilt time samme dag eller

glemt time kr. 300,-

* I tillegg kommer kr. 5,- pr. akupunkturstein og/eller annet materiellforbruk