Tjenester‎ > ‎

Reconnecting Healing (RH) og The Reconnecting Healing (TH)Healing er energi 
- uten energi, intet liv. 
Så enkelt!
Reconnecting Healing (RH)
Reconnecting Healing (RH)innebærer å benytte lysets energi for tilheling av kroppen på cellenivå. De fleste aksepterer i dag akupunktur og meridianbaner som et ”internt energinett”. Rundt oss er vi omgitt av et ”eksternt energinett”. Disse påvirker ikke bare menneskene, men også flo og fjære, holder jorden på plass i solsystemet og universet samlet. RH ”kobler sammen” disse to energinettene. Derved settes et intelligent system i gang, der lysenergien selv finner veien dit kroppen trenger det mest. Målet er å oppnå harmoni og balanse mellom vår fysiske, emosjonelle og åndelige dimensjon. 1 – 3 konsultasjoner pr. symptom er tilstrekkelig, da energiene setter i gang en prosess som vil arbeide videre i kroppen i uker eller måneder framover.

The Reconnecting Healing (TH)
Personlig Reconnecting tar Reconnecting Healing et skritt videre. Det inkluderer en åndelig dimensjon og knytter klienten opp mot dette “eksterne nettverket” for evig tid. TH foregår over 2 dager, vanligvis med én behandling pr. dag og en søvnperiode imellom. Dette gjøres kun én gang i livet. For de fleste oppleves det som en sterk personlig utvikling, et ”veiskille” der viktige ting i livet faller på plass. The Reconnection koster alltid EUR 333,- (tilsv.NOK ).