Tilfør kroppen det den trenger. 
Siden alle mennesker er forskjellige, er det viktig å finne den enkeltes årsak til 
ubalanser og plager. Deretter må det som belaster kroppen elimineres, samtidig
som vi sørger for å tilføre kroppen det den trenger.


Avansert teknologi
Ved hjelp av avansert teknisk utstyr identifiserer vi kundens belastninger og
lidelser. Vi kombinerer ulike behandlingsmetoder for å gjenopprette kroppens
egen balanse. Til dette har vi valgt å bruke apparater. Noen apparater bruker vi
til å kartlegge mangler og ubalanser, andre apparater bruker vi i behandlingen
av det vi har funnet ved hjelp av testene.
Soneterapi