Priser

Gjeldende pr. 1.1.20.


"EU-kontroll" inkl. utskrift


kr.

450,-

pr. måling
Soneterapi, øreakupunktur, -
1. konsultasjon
kr. 900,- * pr.behandling
 Påfølg.kons.  (halv pris for barn
under 10 år)   
kr. 650,- * "             ¨    
Smertelindring, arrbehandling m/akupunkturstener, ASP, magneter, presstack mm.              kr.  250,- * "             "
NADA-akupunktkur kr. 300,- pr.behandling
     "             "             , pakkepris kr. 1.500,- for 6 beh.
Koppping

Ørelysbehandling (otopati)
kr.

kr.                             
600,-

600,-                            
pr.behandling

pr.behandling
Ørelys + krystallristing kr. 650,- "             "
Elmedistraal-behandling                            "               "           , pk.pris      

kr.
kr.        
300,-
4.500,-
pr.behandling
for 20 beh.


Hjemmebehandling Pris etter avtale

Avbestilt time samme dag eller 
glemt time                                         kr.                             300,-

* I tillegg kommer kr. 5,- pr. akupunkturstein  og/eller annet materiellforbruk