Hva er naturterapi? 
Hovedprinsippene går ut på å styrke kroppens eget immunforsvar slik at den blir istand til å helbrede seg selv. Dette gjøres ved å skape balanse i energibanene, organene og vår emosjonelle kropp. Symptomer er kroppens varseltegn for at noe er galt innvendig (hvis det da ikke er et utvendig påført traume).  Målet blir derfor å finne årsaken til symptomet og behandle deretter.  Mange klienter kan ha samme symptomer, men likevel helt forskjellige årsaker.  Behandlingen blir individuell og kan variere fra klient til klient.

Det anbefales å gå inn på følgende hjemmeside for en grundigere forklaring på de enkelte behandlingsformer: http://www.nnh.no/portal/terapier/ 

Velkommen!
Soneterapi

Øreakkupunktur