F.o.m. 27/4 tar jeg igjen imot behandlinger!  

Jeg har gjort det jeg kan for å sikre meg mot Covid-19. Hvis du også gjør ditt, kan vi kanskje møtes til en god behandling som vil føles ekstra kjærkommen i disse tider.  Jeg nås på tlf. 413 76 808 eller post@mnaturterapi.no.

Britt Mengkrogen 
Naturterapeut MNNH

        Sitter i Sentralstyet        i NNH.

Britt Mengkrogen Naturterapeut MNNH, er utdannet soneterapeut ved Axelsons Body Work School, Nordens største skole innen kroppsterapi og naturmedisin. 

Hun har også videreutdannelse innen øreakupunktur, NADA-akupunktur, kosmetisk akupunktur med mer. 

Som Diplom Markedsøkonom fra NMH har hun arbeidet i det private næringsliv i 30 år. I 2003 påbegynte hun utdanningen som soneterapeut. Etter avsluttet fagutdanning i 2007 og Medisinsk grunnstudium i 2008, driver hun nå egen praksis på Nordstrand (Sæter).

Hun har i flere år vært frivillig medarbeider og medlem av Styret i Retretten, en rusfri arena for tidligere rusmisbrukere, straffedømte og deres pårørende. Der settes det bl.a. NADA-akupunktur på brukerne.

De senere årene har hun assistert i kurs innen Mikromassasje og Soneterapi hos Axelsons i Oslo. Hun har også holdt egne kurs i Neurmeterdiagnostikk og bruk av akupunktursteiner (akupunktur uten nåler).

Kinesisk kostholdslære har også blitt en stadig viktigere del av behandlingen.

Soneterapi

Øreakkupunktur